Oferta

Kompleksowe usługi rozbiórkowe

- od uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu poprzez sam jej proces, aż po unieszkodliwienie wszystkich odpadów i pozostawienie idealnego terenu pod nową inwestycję. 

Szczegółowa oferta:

 • wycena prac rozbiórkowych
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (np. projekt budowlany prac rozbiórkowych)
 • prowadzenie i nadzorowanie w imieniu Inwestora administracyjnej drogi o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę
 • kierowanie pracami rozbiórkowymi przez inżyniera posiadającego wszystkie niezbędne uprawnienia
 • wyburzenie obiektu budowlanego przy użyciu ciężkiego sprzętu z osprzętem wyburzeniowym
 • odzyskiwanie elementów konstrukcyjnych wyburzanych obiektów zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy
 • prowadzenie prac rozbiórkowych przy obiektach zabytkowych z właściwym ich zabezpieczeniem
 • utylizacja odpadów zgodnie z przepisami Prawa o Ochronie Środowiska
 • przekazanie pełnej dokumentacji porozbiórkowej, w szczególności Kart Przekazania Odpadów

Gwarantujemy:

 • najwyższą jakość usług
 • bezpieczeństwo ludzi i mienia
 • niezawodność i terminową realizację powierzonego zadania
 • działania w pełni zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz prawa o ochronie środowiska

Gwarancja optymalnej ceny

Kluczem do sukcesu naszej firmy jest odpowiednio zaplanowany i zorganizowany proces rozbiórki. Dzięki temu, całość prac pochłania znacznie mniej czasu niż u naszych konkurentów.
Już na etapie rozbiórki przewidujemy też ilość i rodzaj odpadów, jakie powstaną w wyniku prac. Pozwala nam to efektywniej zaplanować ich wykorzystanie.
Nie działamy chaotycznie, lecz metodycznie. Oszczędzamy tym samym cenny czas i pieniądze. 


Materiały na sprzedaż

Oferujemy materiały porozbiórkowe w hurtowych ilościach i atrakcyjnych cenach:
 • Kruszywo betonowe o frakcji 0,63
 • Gruz betonowy
 • Gruz ceglany
 • Elementy wyposażenia wyburzanych budynków: drzwi, okna, bramy, itp.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt.
Kruszywo betonowe o frakcji 0,63
Gruz betonowy
Gruz ceglany
Elementy wyposażenia wyburzanych budynków (drzwi, okna, bramy, itp.)