O firmie › Stawiamy na bezpieczeństwo

Prace rozbiórkowe obarczone są wysokim ryzykiem, szczególnie dla ludzi. W wielu przypadkach wykonywanie prac przy udziale pracowników fizycznych jest wręcz bezzasadnym narażaniem zdrowia i życia ludzi, generuje większy koszt i czas pracy, nawet kilkukrotnie!

Aby zminimalizować ryzyko, wszelkie niebezpieczne prace prowadzimy metodą mechaniczną, przy użyciu jedynie ciężkich maszyn budowlanych wyposażonych w specjalistyczny osprzęt.