Ekologia › Katalog odpadów

Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628). Listę odpadów niebezpiecznych, ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów.