Ekologia › Decyzja środowiska nr 183/10/PŚ.O

Dnia 18 czerwca 2010 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził nasz program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej w zakresie budowy, rozbiórek, i remontów przez BOJAN-ROAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86.